กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ในเรื่อง "การปกครองท้องถิ่นอีสาน ในรอบ 2 ทศวรรษ"

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ในเรื่อง "การปกครองท้องถิ่นอีสาน ในรอบ 2 ทศวรรษ" โดยได้ผู้บรรยายเสวนาครั้งนี้ นายคำพอง เทพาคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พรรคก้าวไกล ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี อ.ธีรพล อันมัย อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.เสนาะ เจริญพร อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์เพียงกมล มานะรัตน์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีการถ่ายทอดสดออนไลน์ทาง ระบบ ZOOM
Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online