โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สิงห์แสดรุ่นที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สิงห์แสดรุ่นที่ 18 จำนวน 528 คน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ POL-301 ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี