พิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนส่วนภูมิภาคอย่างเป็นทางการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนส่วนภูมิภาคอย่างเป็นทางการ ศูนย์ประสานงานนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อร่วมมือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งมีเจตนารมณ์ในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานในลักษณะเดียวกันทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิของประชาชนในระดับภูมิภาคมีความสำคัญและจะได้รับการปกป้องดูแล พันธกิจของศูนย์ก็เพื่อสนับสนุนความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนสากล เช่นเดียวกันกับการสนับสนุนการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลในภาคอีสานและภูมิภาคอื่น คุณประกายรัตน์ ต้นธีระวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เน้นย้ำถึงแนวทางที่ศูนย์ประสานงานนี้จะได้ “ช่วยให้มั่นใจได้ว่า หากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะต้องดังมาเข้าหูคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และที่สำคัญศูนย์ประสานงานนี้จะส่งเสริมความเข้าใจว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสากลอย่างต่อเนื่อง” ฉะนั้นพันธกิจของศูนย์ศึกษาและประสานงานฯ จึงสอดคล้องกับความมุ่งหวังของคณะรัฐศาสตร์ที่จะร่วมรับใช้และตอบสนองความต้องการต่อชุมชนท้องถิ่นในส่วนภูมิภาค ศูนย์ศึกษาและประสานงานฯ เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศตลอดจนองค์การระหว่างประเทศผู้ซึ่งสนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างแข็งขัน อันประกอบไปด้วยคุณ Cynthia Veliko ตัวแทนส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ฯพณฯ Helene Budliger Artieda เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ฯพณฯ Jon Astrom Grondahl เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย ฯพณฯ ดร. Sarah Taylor เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย คุณ Renaud Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย คุณ คุณเจมส์ แอนเดอร์สัน อุปทูต สถานทูตนิวซีแลนด์ คุณ Sarah Buckley-Mooreเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองสถานทูตสหรัฐฯกรุงเทพฯ และคุณ Phil Robertson รองผู้อำนวยการ แผนกเอเชียขององค์การ Human Rights Watch ในระหว่างพิธีการเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานฯ ในครั้งนี้ ท่านผู้มีเกียรติทั้งหมดที่ได้เอ่ยนามมาได้ให้เกียรติร่วมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิสตรี สิทธิของกลุ่มเพศทางเลือกหรือ LGBTQ ในการร่วมเสวนาในครั้งนี้ เหล่าเยาวชนก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนะกับกลุ่มผู้แทนและสมาชิกจากชมชนระหว่างประเทศด้วย สุนทรพจน์ในพิธีเปิดนี้กล่าวโดย ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนส่วนภูมิภาค และคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คุณประกายรัตน์ ต้นธีระวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร. ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิธีเปิดยังเปิดโอกาสให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมแสดงทัศนะว่าการรักษาและปกป้องสิทธิมนุษยชนที่จะต้องเผชิญกับทั้งโอกาสและความท้าทาย คุณวริศรา คำดี นักศึกษาชั้นปีที่สามคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ร่วมแสดงทัศนะถึงการปกป้องสิทธิสตรีในชุมชนที่เป็นชนบทในฐานะที่เธอเองก็เป็นสตรีที่เป็นเยาวชน คุณสรศักดิ์ ชัยภักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่สอง คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังได้ยกประเด็นที่สำคัญว่าด้วยความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นกลุ่มเพศทางเลือก หรือ LGBTQ ในประเทศไทยจะต้องเผชิญในอนาคต
Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online