กิจกรรมคืนข้อมูลและระดมความคิดเห็นการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมคืนข้อมูลและระดมความคิดเห็นการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ในโครงการสร้างต้นแบบการบริหารจัดการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายและแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก"