ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 8

ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 8 จำนวนนักเรียนที่เข้าค่าย 269 คน จัดขึ้นเมือ วันที่ 12- 13 กันยายน 2563 ณ อาคารปฏิบัติทางการสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ (ตึกใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี