ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 7

ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 7 จำนวนนักเรียนที่เข้าค่าย 243 คน จัดขึ้นเมือ วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2563 ณ อาคารปฏิบัติทางการสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ (ตึกใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี