กิจกรรมโครงการค่ายรัฐศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 14

ค่ายรัฐศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562 ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2563 ณ บ้านสวาสดิ์ ต.นาเลิน นั้น มีนศ.สนใจสมัครเข้าร่วมแล้ว 124 คน ซึ่ง แบ่งเป็น คณะรัฐศาสตร์ร้อยละ 57 และคณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ และ วิทยาลัยเเพทย์ศาสตร์ฯ ลงชื่อเข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ สำหรับการจัดค่ายในครั้งนี้ จะแบ่งเป็นการพัฒนาทั้ง3 ส่วนหลักๆหรือ 4หน่วยงาน คือ บ้าน วัด โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ การจัดค่ายครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะรัฐศาสตร์และสโสมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ วัดบ้านสวาสดิ์และการออกรับบริจาคของนักศึกษาที่ลงชื่อร่วมกิจกรรม