เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี 2 พรรค เบอร์ 1 พรรคสิงห์อีสาน (นายนพพร ไชยะวง) เบอร์ 2 พรรคสิงห์ปฏิวัติ (นางสาวพรพิมล ไชยายงค์) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์หลังใหม่