SinghaZad Game 2020

SinghaZad Game 2020 การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ "สิงห์เเสดเกมส์" ประจำปี 2562 โดยการแข่งขันแบ่งเป็นออกเป็น 1.ฟุตบอล 2.เปตอง 3.กีฬาพื้นเมือง เมื่อ วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาฟุตบอลคณะรัฐศาสตร์(หลังเก่า) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Credit รูปภาพ : สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์