สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1/3

สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1/3 โดยมีนักเรียนที่จะเข้าสัมภาษณ์จำนวน 53 คน เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป