ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบโควตา (Quota) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบโควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โควตาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบโควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ประเภทของรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มี 4 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ 2. ด้านผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน 3. ด้านผลงานดีเด่น 4. ด้านบริหาร ส่งผลงานและการประกาศผลการคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม
รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ทุนการศึกษาละ 25,000 บาท/ปี (ประเภททุนต่อเนื่องรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2564 นี้ โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษาคุณสมบัติ รายละเอียดการรับสมัครทุน และเอกสารแนบได้ตามไฟล์ที่แนบมานี้ ---งานพัฒนานักศึกษ
รับสมทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาผู้มีความยากจน (พิเศษ) ทั้งนี้นักศึกษาสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานพัฒนานักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ หรือดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 21 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น ส่วนกำหนดการสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบต่อ
ประกาศ (ด่วน) แจ้งรายชือนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคการศึกษาที่1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวนทั้งสิ้น 32 ราย
เทรนคนไปคว้าทุนเรียนฟรีที่อินเดีย 3500 ทุนตรี โท เอก ทุกสาขาวิชา โดยรัฐบาลอินเดีย แนะนำทุน การสมัคร ชีวิตในอินเดีย วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม เวลา 16.30 -​18.00 น. Workshop คลิ๊กส่งทุน ให้ได้ทุน ดูเอกสารการสมัครให้พร้อมโดยทีมวิทยากร วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง pol116
1234

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online