ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบโควตา (Quota) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบโควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โควตาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบโควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ประเภทของรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มี 4 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ 2. ด้านผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน 3. ด้านผลงานดีเด่น 4. ด้านบริหาร ส่งผลงานและการประกาศผลการคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม
รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ทุนการศึกษาละ 25,000 บาท/ปี (ประเภททุนต่อเนื่องรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2564 นี้ โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษาคุณสมบัติ รายละเอียดการรับสมัครทุน และเอกสารแนบได้ตามไฟล์ที่แนบมานี้ ---งานพัฒนานักศึกษ
รับสมทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาผู้มีความยากจน (พิเศษ) ทั้งนี้นักศึกษาสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานพัฒนานักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ หรือดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 21 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น ส่วนกำหนดการสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบต่อ
ประกาศ (ด่วน) แจ้งรายชือนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคการศึกษาที่1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวนทั้งสิ้น 32 ราย
เทรนคนไปคว้าทุนเรียนฟรีที่อินเดีย 3500 ทุนตรี โท เอก ทุกสาขาวิชา โดยรัฐบาลอินเดีย แนะนำทุน การสมัคร ชีวิตในอินเดีย วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม เวลา 16.30 -​18.00 น. Workshop คลิ๊กส่งทุน ให้ได้ทุน ดูเอกสารการสมัครให้พร้อมโดยทีมวิทยากร วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง pol116
1234