คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 9" ตั้งแต่วันนี้ - 22 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรางวัลการประกวด RESUME ภาษาอังกฤษ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษารัฐศาสตร์ในการสมัครงาน ปีงบประมาณ 2564
คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 9" ตั้งแต่วันนี้ - 22 พฤศจิกายน 2563
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการอบรมระยะสั้น (หารายได้) ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ปฏิบัติงานประจำ ณ สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับการประเมินรับรองความเป็นนวัตกรรม
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท-เอก 1 อัตรา รับสมัครบัดนี้เป็นต้นไป ถึง 31 สิงหาคม 63
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อขอรับอนุญาตประกอบการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
1234567