ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับเอเชียเซนเตอร์ จัดการเสวนาในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนท่ามกลางโรคระบาดโควิด-19 : บทเรียนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
กิจกรรม Getting to know about internship experience at the U.S. Embassy จัดขึ้นในวันพฤหัสที่ 22 กรกฎาคม เวลา 16.00 -17.00 น. ผ่านระบบ ZOOM แบบออนไลน์
#เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ‼️ คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 ‼️ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์ (ด่วนที่สุด) ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสำรวจข้อมูลการเดินทางของนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 และระหว่างวันที่ 4-17 มกราคม 2564
คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 9" ตั้งแต่วันนี้ - 22 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรางวัลการประกวด RESUME ภาษาอังกฤษ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษารัฐศาสตร์ในการสมัครงาน ปีงบประมาณ 2564
คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 9" ตั้งแต่วันนี้ - 22 พฤศจิกายน 2563
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการอบรมระยะสั้น (หารายได้) ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ปฏิบัติงานประจำ ณ สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12345678