เพื่อให้การวางแผนและการออกแบบการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ภายในคณะรัฐศาสตร์เป็นไปด้วยความรอบคอบ เกิดประสิทธิผล และสอดคล้องกับสภาพการณ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐศาสตร์กำลังเผชิญ งานแผนและงบประมาณจึงรวบรวมเงื่อนไขสำคัญต่อการดำเนินงาน และตัวชี้วัดที่คณะรัฐศาสตร์ต้องรายงานให้กับมหาวิทยาลัยรายไตรมาส ตามเอกสารแนบ
   
 

อับโหลดวันที่ : 7/9/2561   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี สัณฐิติวณิชย์   อ่านแล้ว : 640


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 7165329965overview.pdf
Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online