แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

อับโหลดวันที่ : 12/7/2561   โดย นางสาวนงลักษณ์ มีสุข   อ่านแล้ว : 1381


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 121540514491630.pdf