เว็บไซต์การสมัครเข้าศึกษา : http://www.entry.ubu.ac.th/new/registrar/

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 17,000 บาทต่อภาคการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

   
 

อับโหลดวันที่ : 8/6/2561   โดย Administrator   อ่านแล้ว : 2957


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 12152012811แนบเอกสารการสมัคร.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set: CDS) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Mrs. Angkhana Neelapaijit.
ร้านอาหารยอดนิยมรอบรั้ว UBU
สถานออกกำลังกาย UBU
หอพักเอกชน รอบรั้ว UBU
คู่มือน้องใหม่ มารู้จัก ม.อุบลฯ กันเถอะ
โครงการฮีตครองอีสาน สืบสานตำนานเทียน
123