เว็บไซต์การสมัครเข้าศึกษา : http://www.entry.ubu.ac.th/new/registrar/

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 17,000 บาทต่อภาคการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

   
 

อับโหลดวันที่ : 8/6/2561   โดย Administrator   อ่านแล้ว : 1718


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 12152012811แนบเอกสารการสมัคร.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างการบริหารคณะรัฐศาสตร์
โลโก้คณะรัฐศาสตร์
คลังเอกสาร
การจัดการเรียนการสอนโดยวิทยากรภายนอก
กิจกรรมนักศึกษา
การจัดการเรียนการสอนภายใน-ภายนอก
ชีวิตในรั้วกันเกรา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โครงสร้างผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน
12