เว็บไซต์การสมัครเข้าศึกษา : http://www.entry.ubu.ac.th/new/registrar/

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 17,000 บาทต่อภาคการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

   
 

อับโหลดวันที่ : 8/6/2561   โดย Administrator   อ่านแล้ว : 2022


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 12152012811แนบเอกสารการสมัคร.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ร้านอาหารยอดนิยมรอบรั้ว UBU
สถานออกกำลังกาย UBU
หอพักเอกชน รอบรั้ว UBU
คู่มือน้องใหม่ มารู้จัก ม.อุบลฯ กันเถอะ
โครงการฮีตครองอีสาน สืบสานตำนานเทียน
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฐานการเรียนรู้การจัดการที่ดิน
กำหนดการส่งข้อสอบกลางภาค
การตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
โครงสร้างการบริหารคณะรัฐศาสตร์
โลโก้คณะรัฐศาสตร์
123