รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนผู้ที่สนใจเยี่ยมชมงานนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์จากตัวแทนบริษัททั่วประเทศไทย วันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี #TSEN #UBU  
 

อับโหลดวันที่ : 9/12/2565   โดย นายฤทธิเดช กาเผือก   อ่านแล้ว : 46


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมชมงานแสดงบูธเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการอบรมระยะสั้น (หารายได้) ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับการประเมินรับรองความเป็นนวัตกรรม
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ "การสาธารณสุขไทยในยุคการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019"
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนานักวิจัย

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online