1. นักศึกษา
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form)ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


2. ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


3. บุคลากร
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


4. ผู้สมัครงาน
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


5. ผู้ประกอบการ
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


6. ผู้ค้าหรือผู้รับจ้าง
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ค้าหรือผู้รับจ้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


7. วิทยากรและผู้เข้าอบรม
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลของวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมในการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับการอบรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


8. ผู้รับบริการต่างๆ
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form)ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


9. ผู้รับบริการของโรงพยาบาล
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


10. กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สภา
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


11. กล้องวงจรปิด (CCTV)
ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)
ตัวอย่างป้ายแจ้ง CCTV Notice  
 

อับโหลดวันที่ : 1/6/2565   โดย นายวัฒนพล ผิวนวล   อ่านแล้ว : 96


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
UBU Privacy Policy

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online