mailmailประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบโควตา (Quota) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
 
 
 
enlightenedเว็บรับสมัคร : https://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp
 
heartกำหนดการรับสมัครheart
 
laughรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 5 - 25 เมษายน พ.ศ. 2565
laughประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 27 เมษายน พ.ศ. 2565
laughสอบสัมภาษณ์ 28 เมษายน พ.ศ. 2565
laughประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 29 เมษายน พ.ศ. 2565
laughแจ้งความจำนงเข้าศึกษาผ่านเว็บรับสมัครของมหาวิทยาลัย 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2565
laughยืนยันสิทธิในระบบ TCAS ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565
laughประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 9 พฤษภาคม 2565
laughชำระค่ายืนยันสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2565
 
heartหมายเหตุheart: ต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและยืนยันสิทธิ์ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศมาก่อน
   
 

อับโหลดวันที่ : 7/4/2565   โดย นายอธิการ ชัยทน   อ่านแล้ว : 378


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบโควตา (Quota) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบโควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โควตาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบโควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565