การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
 
 
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
 
ประกาศ ก.พ.อ. ฯ ฉบับ พ.ศ. 2564
 
ประกาศ ก.พ.อ.ฯ ฉบับ พ.ศ. 2563
 
 
ประกาศ ก.พ.อ.ฯ ฉบับ พ.ศ. 2560
 
 
ประกาศ ก.พ.อ.ฯ ฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการประเมินผลการสอน
 
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
แบบฟอร์มตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ 2563
 
 
- แบบฟอร์มตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ 2560
 
แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ check list)
 
 
แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการประเภทต่าง ๆ  
 
 
- แบบฟอร์มอื่น ๆ
 
 
 
- แบบฟอร์มสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
 
 
หนังสือเวียน/แนวปฏิบัติ
 
 
 
หนังสือหารือ  
 

อับโหลดวันที่ : 13/9/2564   โดย นายวัฒนพล ผิวนวล   อ่านแล้ว : 771


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set: CDS) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Mrs. Angkhana Neelapaijit.
ร้านอาหารยอดนิยมรอบรั้ว UBU
สถานออกกำลังกาย UBU
หอพักเอกชน รอบรั้ว UBU
คู่มือน้องใหม่ มารู้จัก ม.อุบลฯ กันเถอะ
โครงการฮีตครองอีสาน สืบสานตำนานเทียน
123

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online