ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับเอเชียเซนเตอร์ จัดการเสวนาในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนท่ามกลางโรคระบาดโควิด-19 : บทเรียนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านช่องทางออนไลน์  Zoom

 

โดย มีผู้เข้าร่วมเสวนาจากหลายประเทศในอาเซียน ในหัวข้อ “การเคารพสิทธิมนุษยชน : มาตรการป้องกันและนโยบายทางด้านสาธารณสุขในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” วิทยากรแต่ละท่านได้พูดถึงมาตรการสาธารณสุขในสถานการณ์โควิดกับการละเมิดสิทธิมนุษชนในแต่ละประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ ฟิลิปปินส์  วิทยากรประกอบด้วยนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่

  • ดร.ศิรินท์ภทรา สถาพรวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • ผศ.ดร.อรุณี สัณฐิติวณิชย์   คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • อาจารย์อับดุลสุโก คินอะ นักข่าว จากสำนักพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ และประธาน Civil Society council of the Southernmost Thailand
  • Dr. James Gomez, Regional Director, Asia Centre.
  • Dr. Suyani Indristuti , Assistant Professor.Faculty of Social and Political Sciences University of Jember,Indonesia
  • Dr. Genjamin YH Loh, Senior Lecturer, School of Media and Communication, Taylor’s University, Malaysia
  • Dr. John Phillip Binondo, Assistant Professorial Lecturer, De La Salle University, Philippine

ดำเนินรายการโดย อาจารย์กชภพ กรเพชรรัตน์ และหัวหน้าโครงการ ตลอดการดำเนินรายการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยมี ดร.ธนเชษฐ วิสัยจร และ ผศ.บุญทิวา พ่วงกลัด คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้แปล

   
 

อับโหลดวันที่ : 1/9/2564   โดย นายวัฒนพล ผิวนวล   อ่านแล้ว : 424


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับเอเชียเซนเตอร์ จัดการเสวนาในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนท่ามกลางโรคระบาดโควิด-19 : บทเรียนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
กิจกรรม Getting to know about internship experience at the U.S. Embassy จัดขึ้นในวันพฤหัสที่ 22 กรกฎาคม เวลา 16.00 -17.00 น. ผ่านระบบ ZOOM แบบออนไลน์
#เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ‼️ คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 ‼️ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์ (ด่วนที่สุด) ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสำรวจข้อมูลการเดินทางของนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 และระหว่างวันที่ 4-17 มกราคม 2564
คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 9" ตั้งแต่วันนี้ - 22 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรางวัลการประกวด RESUME ภาษาอังกฤษ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษารัฐศาสตร์ในการสมัครงาน ปีงบประมาณ 2564
คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 9" ตั้งแต่วันนี้ - 22 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ปฏิบัติงานประจำ ณ สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท-เอก 1 อัตรา รับสมัครบัดนี้เป็นต้นไป ถึง 31 สิงหาคม 63
1234567