Updated!!! ข้อปฏิบัติการเข้าสอบกลางภาค ณ ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคการศึกษา 1/2564 **

สำหรับผู้ที่อยู่นอกพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

1. เดินทางเข้าพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ก่อนวันสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน

2. เมื่อถึง จ.อุบลราชธานี ให้ลงทะเบียนเข้าพื้นที่ผ่าน http://www.hugubu.ubu.ac.th/ และปฏิบัติตามคำแนะนำตามภาพประกอบ

3. เมื่อถึงวันสอบ ให้แสดงหน้าจอผลการลงทะเบียน HUG UBU ต่อเจ้าหน้าที่ประจำอาคารสอบ

* กรณีผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง ให้แสดงหลักฐานการรายงานตัวจาก รพ.ม.อุบลฯ ** สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี 1. ก่อนวันสอบ 14 วัน ลงทะเบียนผ่านเว็บ http://www.hugubu.ubu.ac.th/ 2. เมื่อถึงวันสอบ ผู้เข้าสอบแสดงหน้าจอผลการลงทะเบียน HUG UBU ต่อเจ้าหน้าที่ประจำอาคารสอบ **

ทั้งนี้ โปรดปฏิบัติตามมาตรการ D.M.H.T .Tโดยเคร่งครัด ** งานควบคุมโรค รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 045-353-909 ต่อ 7048-50 (วัน-เวลาราชการ) Line Official @935qxcsi (ตลอด 24 ชม.)  
 

อับโหลดวันที่ : 19/7/2564   โดย นายวัฒนพล ผิวนวล   อ่านแล้ว : 316


 
 
Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online