ประกาศปฏิทินและข้อปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
http://tiny.cc/dsjqsz
 
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคณะ ทุกระดับ ทุกหลักสูตร ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2563
 
โดยสามารถเลือกสอบได้คนละ 1 ครั้ง และเลือกเวลาสอบตามวันสอบของคณะที่ตนเองสังกัดเพียง 1 เวลา เท่านั้น 
 
 เปิดลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 
 http://tiny.cc/ggiosz
 
 วิธีการลงทะเบียนให้ทำการ log in ด้วยอีเมลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของนักศึกษา @ubu.ac.th เท่านั้น 
หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมีการแจ้งผลการลงทะเบียนไปยัง email ที่ใช้ในการ log in ข้างต้น
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Inbox หรือ โทร 045 353040  
 

อับโหลดวันที่ : 31/8/2563   โดย นางสาวดวงนภา นิธิยานันท์   อ่านแล้ว : 81


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 31164544164ประกาศ ปฏิทินและข้อปฏิบัติการสอบภาษาอังกฤษ Exit Exam ปีการศึกษา 2563.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศปฏิทินและข้อปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
คู่มือการเรียนการสอนออนไลน์ คณะรัฐศาสตร์ 2563
สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) รับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีปีที่ 3 ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา โควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ (โควตานักเรียนเรียนดี และ โควตาค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะรัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักเรียน ม.6 / นักเรียน ปวช. / นักเรียน กศน. เข้าศึกษาผ่านโควตาพิเศษ (รับตรงทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดรับสมัครเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 2คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ (รับตรงทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ดำเนินการเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) ประจำปีการศึกษา 2563 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตานักเรียนเรียนดี และโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1/1 ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวยืนยันสิทธิ์เลือกสาขาวิชาในระบบ Clearing-house ของ ทปอ. ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2563 ผ่านระบบของ ทปอ. เว็บไซต์ https://student.mytcas.com และวันที่ 4-28 กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2563
12