ประชาสัมพันธ์
 
คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564
ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกได้ที่ shorturl.at/sBEGK 
โดยนักศึกษาที่สนใจที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์กำหนดสงใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
 
 
ภายในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563
หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทร.1316 
---งานพัฒนานักศึกษา---  
 

อับโหลดวันที่ : 27/8/2563   โดย นายวัฒนพล ผิวนวล   อ่านแล้ว : 510


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2791244214แบบใบสมัครเด็กดีเด่น 2564.docx
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ประเภทของรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มี 4 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ 2. ด้านผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน 3. ด้านผลงานดีเด่น 4. ด้านบริหาร ส่งผลงานและการประกาศผลการคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่ต้องการขอรับคำปรึกษา ปัญหาต่างๆ หรือข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา อาทิเช่น การใช้ชีวิตประจำวัน ปัญหาการเรียน ทุนการศึกษา หรือข้อสังสัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านงานพัฒนานักศึกษา โดยนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับคำปรึกษา ส่วนงานพัฒนานักศึกษา คณะรัฐศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ มหกรรมจัดหางานของริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 - 18.30 น. ณ บีซีซีออล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของแต่ละหลักสูตร ตอบแบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการทำงานและการศึกษาต่อของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 ภายในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563
งานสวัสดิการนักศึกษา เปิดรับสมัครทุนอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ไม่เกิน 13 กรกฎาคม 2563 นี้
งานสวัสดิการนักศึกษา เปิดรับสมัครทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน (Covid - 19) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ไม่เกิน 13 กรกฎาคม 2563 ---งานพัฒนานักศึกษา---

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online