รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติ นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี และมีความตั้งใจที่ศึกษาจนสำเร็จตามหลักสูตร ปริญญาตรี ผลการเรียนดีพอสมควร คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสียทางวินัยนักศึกษา

 

หลักฐานการสมัคร ใบแสดงผลการเรียนชั้นสุดท้ายก่อนขอรับทุนการศึกษา เรียงความยาววประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4 (กรุณาเขียนในเอกสารแนบใบสมัคร) หนังสือรับรองสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับทุน สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับทุน

 

โดยนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเบื้องดังกล่าวสามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่งานพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 สิงหาคม 2563 ส่วนกำหนดวันสัมภาษณ์จะแจ้งในคราวต่อไป ---งานพัฒนานักศึกษา---

   
 

อับโหลดวันที่ : 9/7/2563   โดย นายวัฒนพล ผิวนวล   อ่านแล้ว : 534


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 
Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online