กจ.แจ้งรายละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ทั้งนี้

สามารถศึกษาและทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ หรือตาม QR-Code แนบท้ายนี้   
 

อับโหลดวันที่ : 13/5/2563   โดย นายวัฒนพล ผิวนวล   อ่านแล้ว : 113


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 13115853308981.pdf