"การเปลี่ยนตราสัญลักษณ์คณะรัฐศาสตร์เพื่อใช้ตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบขึ้นใหม่เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ รวมถึงการเสนอภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง"

"การเปลี่ยนตราสัญลักษณ์คณะรัฐศาสตร์เพื่อใช้ตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบขึ้นใหม่เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ รวมถึงการเสนอภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง"

1.LOGO POL UBU 2.LOGO POL UBU(EN)
3.LOGO POL UBU(Black) 4.LOGO POL UBU(TH)

   
 

อับโหลดวันที่ : 24/3/2563   โดย นายวัฒนพล ผิวนวล   อ่านแล้ว : 567


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 259510509POL LOGO Ai.ai