เปิดรับสมัครเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 2
คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ (รับตรงทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563 #นักเรียนสามารถสมัครผ่านระบบรับ

สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 เว็บรับสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาพื้นที่
(ใช้คะแนน O-NET 50 % และ GAT 50 %)
https://drive.google.com/…/10CanjZ0K5sQgk0pBz9K_fvj3s8…/view

 คำแนะนำการใช้ระบบรับสมัคร 
http://entry.ubu.ac.th/news/newsAttachments/08/4343.pdf

รายละเอียดกำหนดการรับสมัคร 
1. การรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร : ภายใน 23 มีนาคม 2563
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : 8 เมษายน 2563
3. สอบสัมภาษณ์ : 10 เมษายน 2563
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 17 เมษายน 2563
5. ทปอ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 22 เมษายน 2563
6. ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house ของ ทปอ. : 22-23 เมษายน 2563
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 28 เมษายน 2563
8. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 28 เมษายน ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานรับเข้าศึกษา คณะรัฐศาสตร์
Line@ : @row3066m (ตลอด 24 ชม.)
โทรศัพท์ : 045-353944 (ในวันและเวลาราชการ)
E-mail : titikornrasmi.s@ubu.ac.th
Fanpage : https://m.facebook.com/polsciubu/

   
 

อับโหลดวันที่ : 2/3/2563   โดย นายวัฒนพล ผิวนวล   อ่านแล้ว : 1738


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญชวนบัณฑิตชายร่วมส่งคลิปวีดีโอการอ่านประวัติมหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนำกล่าวคำปฏิญาณตนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 4 ธันวาคม 2563
งานวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนวิจัย Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยในไทย
ประกาศปฏิทินและข้อปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
คู่มือการเรียนการสอนออนไลน์ คณะรัฐศาสตร์ 2563
สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) รับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีปีที่ 3 ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา โควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ (โควตานักเรียนเรียนดี และ โควตาค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะรัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักเรียน ม.6 / นักเรียน ปวช. / นักเรียน กศน. เข้าศึกษาผ่านโควตาพิเศษ (รับตรงทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดรับสมัครเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 2คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ (รับตรงทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ดำเนินการเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) ประจำปีการศึกษา 2563 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตานักเรียนเรียนดี และโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
12