คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามเกณฑ์ ITA

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การประกันคุณภาพการศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงาน : การรับเข้าศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงาน : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะรัฐศาสตร์    ดาวน์โหลด

อับโหลด เมื่อวันที่ : 31/08/2563  นายวัฒนพล ผิวนวล

 

แบบฟอร์ม

 

   

งานวิชาการ

   

งานวิจัย

   

งานพัสดุ

   

งานพัฒนานักศึกษา

   

งานการเงินและบัญชี

   

งานบุคคล

   

งานธุรการ

   

งานแผน

   

 

คู่มือ

 

   

งานวิชาการ

   

งานวิจัย

   

งานบริการวิชาการ

   

งานพัสดุ

   

งานการเงินและบัญชี

   

งานบุคคล

   

งานธุรการ

   

 

ระเบียบ

 

   

ระเบียบงานธุรการ - สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 

   
 

อับโหลดวันที่ : 24/1/2563   โดย นายวัฒนพล ผิวนวล   อ่านแล้ว : 1133


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ร้านอาหารยอดนิยมรอบรั้ว UBU
สถานออกกำลังกาย UBU
หอพักเอกชน รอบรั้ว UBU
คู่มือน้องใหม่ มารู้จัก ม.อุบลฯ กันเถอะ
โครงการฮีตครองอีสาน สืบสานตำนานเทียน
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฐานการเรียนรู้การจัดการที่ดิน
กำหนดการส่งข้อสอบกลางภาค
การตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
โครงสร้างการบริหารคณะรัฐศาสตร์
โลโก้คณะรัฐศาสตร์
123