คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตานักเรียนเรียนดี และโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โดยมีกำหนดการดังนี้

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตานักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป)
https://drive.google.com/…/1t1utIu78btbRraeCMiUlvJ7n-…/view…

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาขยายโอกาสฯ ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (ไม่กำหนดเกรด)
https://drive.google.com/…/1UWARwtIQTPzihVSBkm8-y0PNF…/view…

1. การรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 ผ่านระบบ https://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 17 มกราคม 2563
3. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 มกราคม 2563
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 28 มกราคม 2563
5. ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านระบบ TCAS วันที่ 30 มกราคม 2563
6. ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house ของ ทปอ. ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563
7. สละสิทธิ์ผ่านระบบ ทปอ. ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
9. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 4 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

   
 

อับโหลดวันที่ : 23/12/2562   โดย นายวัฒนพล ผิวนวล   อ่านแล้ว : 332


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญชวนบัณฑิตชายร่วมส่งคลิปวีดีโอการอ่านประวัติมหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนำกล่าวคำปฏิญาณตนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 4 ธันวาคม 2563
งานวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนวิจัย Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยในไทย
ประกาศปฏิทินและข้อปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
คู่มือการเรียนการสอนออนไลน์ คณะรัฐศาสตร์ 2563
สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) รับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีปีที่ 3 ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา โควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ (โควตานักเรียนเรียนดี และ โควตาค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะรัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักเรียน ม.6 / นักเรียน ปวช. / นักเรียน กศน. เข้าศึกษาผ่านโควตาพิเศษ (รับตรงทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดรับสมัครเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 2คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ (รับตรงทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ดำเนินการเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) ประจำปีการศึกษา 2563 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตานักเรียนเรียนดี และโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
12