ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1/1 ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวยืนยันสิทธิ์เลือกสาขาวิชาในระบบ Clearing-house ของ ทปอ. ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2563 ผ่านระบบของ ทปอ. เว็บไซต์ https://student.mytcas.com และวันที่ 4-28 กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
https://drive.google.com/…/1mLHT-q60tMMrXGyiF2jKxS5Q2…/view…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตานักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
https://drive.google.com/…/1nh2j3uDfgny6EiOaG-zPSqxqW…/view…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจ ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
https://drive.google.com/…/1otkq60dRIadsXAvg7Cc1oAMkN…/view…

   
 

อับโหลดวันที่ : 19/12/2562   โดย นายวัฒนพล ผิวนวล   อ่านแล้ว : 195


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 19125715809ประกาศ.rar
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญชวนบัณฑิตชายร่วมส่งคลิปวีดีโอการอ่านประวัติมหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนำกล่าวคำปฏิญาณตนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 4 ธันวาคม 2563
งานวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนวิจัย Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยในไทย
ประกาศปฏิทินและข้อปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
คู่มือการเรียนการสอนออนไลน์ คณะรัฐศาสตร์ 2563
สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) รับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีปีที่ 3 ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา โควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ (โควตานักเรียนเรียนดี และ โควตาค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะรัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักเรียน ม.6 / นักเรียน ปวช. / นักเรียน กศน. เข้าศึกษาผ่านโควตาพิเศษ (รับตรงทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดรับสมัครเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 2คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ (รับตรงทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ดำเนินการเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) ประจำปีการศึกษา 2563 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตานักเรียนเรียนดี และโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
12