มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (คณะรัฐศาสตร์) โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวจัดเตรียมชุดลำลอง ชุดนักเรียน และกรอกข้อมูลยืนยันเข้าค่าย https://forms.gle/8GEtboXgVk9JhBkR8 ภายในวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562  เพื่อคณะจะได้ดำเนินการจัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ที่นอน สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์
http://www.acat.ubu.ac.th/views/administrator/myfile/224.pdf

 

2. ตรวจสอบรายชื่อในการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
https://docs.google.com/…/1obvI00lOAYa2minCzlaid5lXQ9…/edit…

 

หมายเหตุ : วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม นักเรียนต้องรายงานตัวเข้าค่ายเวลา 12.00 น. - 16.00 น. ณ อาคารสำนักงานหอพักนักศึกษา และให้นักเรียนนำระเบียนผลการเรียน ปพ.1 นำส่งในวันรายงานตัวด้วย

   
 

อับโหลดวันที่ : 6/12/2562   โดย นายวัฒนพล ผิวนวล   อ่านแล้ว : 389


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 691245772ประกาศรายชื่อ.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญชวนบัณฑิตชายร่วมส่งคลิปวีดีโอการอ่านประวัติมหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนำกล่าวคำปฏิญาณตนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 4 ธันวาคม 2563
งานวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนวิจัย Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยในไทย
ประกาศปฏิทินและข้อปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
คู่มือการเรียนการสอนออนไลน์ คณะรัฐศาสตร์ 2563
สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) รับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีปีที่ 3 ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา โควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ (โควตานักเรียนเรียนดี และ โควตาค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะรัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักเรียน ม.6 / นักเรียน ปวช. / นักเรียน กศน. เข้าศึกษาผ่านโควตาพิเศษ (รับตรงทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดรับสมัครเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 2คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ (รับตรงทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ดำเนินการเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) ประจำปีการศึกษา 2563 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตานักเรียนเรียนดี และโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
12