1.การจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน      

              

                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                อ่านทั้งหมด

2.การจัดการเรียนการสอนภายนอ

                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                อ่านทั้งหมด  
 

อับโหลดวันที่ : 6/11/2562   โดย นายวัฒนพล ผิวนวล   อ่านแล้ว : 588


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง