1.การจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน      

              

                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                อ่านทั้งหมด

2.การจัดการเรียนการสอนภายนอ

                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                อ่านทั้งหมด  
 

อับโหลดวันที่ : 6/11/2562   โดย นายวัฒนพล ผิวนวล   อ่านแล้ว : 448


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างการบริหารคณะรัฐศาสตร์
โลโก้คณะรัฐศาสตร์
คลังเอกสาร
การจัดการเรียนการสอนโดยวิทยากรภายนอก
กิจกรรมนักศึกษา
การจัดการเรียนการสอนภายใน-ภายนอก
ชีวิตในรั้วกันเกรา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โครงสร้างผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน
12