เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ

วิสัยทัศน์คณะรัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเลิศด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์
นวัตกรรมด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ 
 
ค่านิยม
1) ส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน Promoting democracy and human rights
2) เสริมพลังคนรุ่นใหม่ Empowering Young People
3) เชื่อมโลกทฤษฎีสู่โลกปฏิบัติ Advancing the application of theory into practice
4) ทำงานเชิงรุกร่วมกับท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศ Proactively Engaging with Local Populations within and outside Thailand
5) ส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคม Promoting social innovation 
6) สนับสนุนความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ Supporting Domestic and International  Collaboration
   
 

อับโหลดวันที่ : 9/10/2562   โดย นายเพชร เสาร์ศรี   อ่านแล้ว : 588


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2581422641ตารางรวม เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ 2563.pdf
Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online