ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

UBU Privacy Policy

เมื่อ : 1/6/2565 หมวดหมู่ : UBU Privacy Policy โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2565

เมื่อ : 1/6/2565 หมวดหมู่ : ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2565 โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล