ระบบสารสนเทศ

หน้าที่หลักอีกอย่างหนึ่งของงานคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย คือการพัฒนาระบบสารสนเทศ โปรแกรมต่างๆให้กับหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐศาสตร์ ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยพัฒนางานแก่บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ

   

 

  

 

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

คู่มือการใช้งานระบบประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน

เมื่อ : 18/1/2565 หมวดหมู่ : คู่มือการใช้งานระบบประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

คู่มือการใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ คณะรัฐศาสตร์

เมื่อ : 18/1/2565 หมวดหมู่ : คู่มือการใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ คณะรัฐศาสตร์ โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

คู่มือการใช้งานระบบจองห้องประชุมออนไลน์ คณะรัฐศาสตร์

เมื่อ : 18/1/2565 หมวดหมู่ : คู่มือการใช้งานระบบจองห้องประชุมออนไลน์ คณะรัฐศาสตร์ โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล