ชีวิตนักศึกษา

บริการนักศึกษา

โอกาสทางอาชีพ

นักศึกษาควรพัฒนาฝึกฝนตนเอง ไม่เพียงแต่ในด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงด้านการพัฒนาทักษะชีวิตอีกด้วย ประสบการณ์ในรั้ววิทยาลัยจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการพัฒนาจุดแข็งและเรียนรู้จุดอ่อนของตนเอง รวมถึงการกำหนดเป้าหมายในชีวิตและการเลือกประกอบอาชีพในอนาคต

กระบวนการค้นหาตนเอง

ปี 1 รู้จักตนเอง

การเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองชอบและสนใจนั้น เป็นสิ่งที่นักศึกษาเลือกก่อนเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย แต่หลังจากนั้นนักศึกษาจะต้องเรียนรู้ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้เหล่านั้นมาประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง ค้นหาสิ่งที่ตนเองชอบและถนัด เพราะฉะนั้นนักศึกษาควรเริ่มมองหาสิ่งที่ตนเองชื่นชอบ ทดลองทำ ปรับทัศนคติและพัฒนาทักษะในการเข้าสังคมกับผู้อื่น เพื่อเป็นการปรับตัวเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงให้มากขึ้น

ปี 2 สำรวจตัวเลือก

          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมุ่งเน้นการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาที่หลากหลายถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยไทยที่นักศึกษาสามารถเปลี่ยนวิชาเอกได้หลังจากเริ่มเรียน อีกทางเลือกหนึ่งคือการเลือกเรียนวิชาโท ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะของนักศึกษา หลังจากที่ได้เรียนรู้ว่าตนเองชอบและสนใจอะไรนั้น นักศึกษาจะต้องค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น โอกาสในการเติบโตในสายงาน ทักษะสำคัญในการประกอบอาชีพ รายได้ที่จะได้รับ เป็นต้น

ปี 3 เตรียมความพร้อม

          การสมัครงานในยุคที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันนี้ เพียงแค่หลักฐานการศึกษา เกรดเฉลี่ย อาจไม่เพียงพอต่อการสมัครงานในยุคที่มีการแข่งขันสูง เพราะฉะนั้นผู้ที่มีความรอบรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการมีประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยจะเป็นข้อได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากทุกองค์กรต่างก็มองหาบุคลากรที่รอบรู้ มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่งหากนำทักษะเหล่านี้นำมาเขียนใน resume และ cv ของตนเอง จะทำให้นักศึกษาได้เปรียบในการสมัครงานมากขึ้น

ปี 4 มองหาอาชีพ

          สุดท้ายแล้วนักศึกษาจะต้องมีความสามารถในการนำเสนอตนเอง จะต้องรวบรวมทักษะ ความสามารถ รวมถึงกิจกรรมและประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากรั้วมหาวิทยาลัย นำไปเขียน resume และ CV ถ้านักศึกษาสามารถเริ่มต้นได้ก่อนสำเร็จการศึกษา ก็จะเป็นการสร้างโอกาสที่ดีที่จะได้รับเลือกเข้าทำงานในบริษัทชั้นนำได้เร็วขึ้น

การเขียน Resume และ CV

          Resume และ CV ถือเป็นอาวุธที่สำคัญในการใช้สมัครงาน เนื่องจากองค์กรต่างๆจะใช้ Resume เป็นตัวคัดกรองผู้สมัคร เพราะฉะนั้นหากนักศึกษามี Resume ที่ดี ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้รับการเรียกสัมภาษณ์สูงขึ้น หน่วยแนะแนวอาชีพจึงได้มีการจัดสัมมนาเพื่อให้นักศึกษามี Resume ที่เหมาะสมต่อการสมัครงาน

เทคนิคการสัมภาษณ์งาน

          การเตรียมตัวสัมภาษณ์งานถือเป็นสิ่งสำคัญของการสมัครงาน เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวที่ดีก็ถือเป็นอีกอาวุธหนึ่งที่จะทำให้การสมัครงานนั้นประสบความสำเร็จ

บริการสุขภาพ

          ระหว่างศึกษาที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษาสามารถรับประโยชน์สูงสุดด้านการรักษาพยาบาล โดยการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษา แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. สิทธิประกันสุขภาพนักศึกษา สามารถรับบริการดังต่อไปนี้ได้

          - การตรวจรักษา โรคทั่วไป

- การรับวัคซีนพื้นฐาน (บาดทะยัก พิษสุนัขบ้า)

          - การตรวจเพื่อขอใบรับรองแพทย์พื้นฐาน เช่น ใบรับรองแพทย์เพื่อการทำใบขับขี่ เป็นต้น

          - การบริการทันตกรรม

2. สิทธิการรักษาพยาบาลหลัก แบ่งเป็น 3 สิทธิ

          2.1 สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิ UC)

          2.2 สิทธิข้าราชการ สิทธิสวัสดิการพนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และสิทธิพนักงานรัฐวิสาหกิจ

2.3 สิทธิรัฐวิสาหกิจ

3. สิทธิประกันอุบัติเหตุนักศึกษา บริษัท สยามซิตี้ ประกันภัย จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.cmp.ubu.ac.th/~cmpn/file/pdf_news/file1447130607.pdf?=f728cee7eec1707709a393ced9be7c41

การบริการให้คำปรึกษา

          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความวิตกกังวลของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรม รวมทั้ง เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจตนเองและผู้อื่น รู้เท่าทันปัญหาและหาทางออกได้อย่างเหมาะสม โดยนักศึกษาสามารถติดต่อตามช่องทางการให้บริการ ดังนี้

ระบบที่ปรึกษา นักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยให้คำปรึกษา แนะนำ ในเรื่องต่างๆ ที่นักศึกษาอยากได้คำปรึกษา โดยนักศึกษาจะต้องนัดอาจารย์ไว้ล่วงหน้าก่อนการเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษา

คลินิกวัยทีน นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาในเรื่องต่างๆ กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ เช่น การเรียน การรับเข้าศึกษา การพัฒนานักศึกษา เป็นต้น ซึ่งจะมีผู้รับผิดชอบหลักที่คอยให้คำปรึกษาเหล่านี้ ได้แก่ พี่ปิ๊ก พี่ตุ้ม พี่ต้น และพี่ก๊อต

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด