หอพักภายในมหาวิทยาลัย

https://www.ubu.ac.th/web/pnr

 

หอพักนักศึกษา นอกจากเป็นสถานที่พักนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยยังมุ่งเน้นให้หอพักนักศึกษา เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นสถานที่พัฒนาคุณภาพนักศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป

หอพักส่วนกลาง ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานหอพักนักศึกษา โครงการจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีทั้งหมด 8 หลัง (แบ่งเป็นหอพักชาย 2 หลัง  หอพักหญิง 6 หลัง)

หอพักพัดลม ห้องน้ำในตัว คือ หอพักลีลาวดี 2 และหอพักราชาวดี 3

หอพักปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว คือ หอพักลีลาวดี 1 และหอพักราชาวดี 4

หอพักสวัสดิการ ห้องน้ำในตัว  คือ หอพักราชพฤกษ์ 1

หอพักสวัสดิการ  ห้องน้ำรวม คือ หอพักราชาวดี 1,  หอพักราชาวดี 2  และหอพักราชพฤกษ์ 2

อัตราค่าเช่าห้องพัก (รายปี)

ประเภทของห้อง

จำนวนผู้พัก/ห้อง

ค่าเช่าห้องพัก

หอพักปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว
— ชาย
— หญิง

พัก 1 คน

คนละ

36,200

พัก 2 คน

18,700

พัก 3 คน

12,867

พัก 4 คน

9,950

หอพักพัดลม
ห้องน้ำในตัว

— หญิง

พัก 1 คน

คนละ

30,900

พัก 2 คน

15,900

พัก 3 คน

10,900

พัก 4 คน

8,400

หอพักสวัสดิการ
ห้องน้ำรวม

— ชาย
— หญิง

พัก 1 คน

คนละ

21,900

พัก 2 คน

11,900

พัก 3 คน

8,567

พัก 4 คน

6,900

 

กรณีผ่อนชำระรายงวด

ภายในหอพัก

 1. มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพัก
 2. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกหอพัก ตลอด 24 ชั่วโมง
 3. มีแม่บ้านประจำหอพัก
 4. มีเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ
 5. มีเครื่องทำน้ำเย็นทุกชั้น
 6. มีโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ไว้บริการนักศึกษา
 7. เข้าหอพักด้วยการแสกนลายนิ้วมือเข้าหอพัก

บริเวณโดยรอบหอพัก

 1. อยู่ใกล้กับศูนย์อาหาร ร้านมินิมาร์ท ศูนย์กีฬา ศูนย์สุขภาพชุมชน และอาคารกิจกรรมนักศึกษา
 2. มีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่านทั้งวัน

บริการของสำนักงานหอพัก

 1. มีบริการด้านไปรษณีย์ การซ่อมบำรุง ประสานงาน และให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ
 2. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และประสานงานรถฉุกเฉิน นำส่งโรงพยาบาล 24 ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.ubu.ac.th/web/pnr

 

 

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด