ขั้นตอนการสมัคร

http://www.entry.ubu.ac.th/new2020/main/enroll.php#features

https://reg.ubu.ac.th/registrar/appbioentryconfigregis.asp

https://reg.ubu.ac.th/registrar/applogin.asp

การลงทะเบียนใช้งานระบบ  http://www.entry.ubu.ac.th/new2020/pdf/ex/ex2.pdf

แนบเอกสารการสมัคร     http://www.entry.ubu.ac.th/new2020/pdf/ex/ex3.pdf

การตรวจสอบผลการสมัคร http://www.entry.ubu.ac.th/new2020/pdf/ex/ex4.pdf

การชำระเงิน http://www.entry.ubu.ac.th/new2020/pdf/ex/ex5.pdf

การเข้าใช้งานระบบ http://www.entry.ubu.ac.th/new2020/pdf/ex/ex6.pdf

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : แนะนำการสมัครใช้งานระบบ https://www.youtube.com/watch?v=41ENEEfwISM

แนะนำการชำระเงิน การตรวจสอบสิทธิ์และการยืนยันสิทธิ์ https://www.youtube.com/watch?v=kop8sc4Pi2E

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/04f2016072809353061.pdf

 

ทุนการศึกษา

 


 

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด