วริศรา คำดี
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

“รัฐศาสตร์ ม.อุบล เป็นคณะที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรมากมาย แต่พอได้มาเรียนจริงๆ มันเหมือนเราได้เปิดโลกไปอีกแบบเลย โลกที่เป็นจริงมากขึ้น แถมอาจารย์ในคณะยังเปิดโอกาสให้เราแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ความรู้ที่เราได้จากอาจารย์ ทำให้เราได้พบว่า โลกแห่งความเป็นจริงนั้น มีอะไรมากกว่าที่เราคิด”


รจนา คำดีเกิด
ศิษย์เก่าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

“จากนักศึกษาสู่การเป็นอาจารย์ ยากที่จะอธิบายได้หมดถึงความผูกพัน ที่นี่ไม่ได้ให้แค่ความรู้ หรือทักษะ ที่ต่อยอดในการทำงานและการใช้ชีวิต แต่ที่นี่ ให้วิธีคิด เปิดทัศนคติ ให้เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ ภายใต้การเคารพผู้อื่น ขอบคุณสำหรับการเติมเต็มความคิดและความสุขจากเพื่อน พี่ น้อง นักศึกษา และคณาจารย์ทุกท่านค่ะ”


สุวรีย์ สุระ
ศิษย์เก่าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

“คณะรัฐศาสตร์ไม่เพียงแต่ให้วิชาความรู้ แต่ยังให้โอกาสและประสบการณ์มากมาย รวมถึงได้เปิดโลกใหม่ ๆ ทางความคิด สอนให้ตั้งคำถาม สอนให้คิดอย่างมีหลักการและเหตุผล”


พงศธร กันทวงค์
นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ชั้นีที่ 1

“คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ เป็นคณะที่อาจารย์มีผลงานทางด้านวิชาการหรือบทความที่มีความน่าเชื่อถือและน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการต่อสู้ของประชาชนหรือการเมืองในท้องถิ่น อาจารย์และรุ่นพี่หลายคนมีความกระตือรือล้นในปัญหาของบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จากที่ได้พูดคุยกับรุ่นพี่หลายคน มีทัศนคติที่ดี เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูดคุยถกเถียง และพร้อมที่จะรับฟังในความคิดที่แตกต่าง โดยไม่ได้มองว่ารุ่นน้องเด็กกว่าตัวเองครับ”


เอกนาวี วังคะฮาด
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

“คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลฯ ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่นิยมของภาคอีสานแห่งหนึ่งที่ดึงศักยภาพในตัวของนักศึกษาให้กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตั้งคำถาม ซึ่งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตนเองของตัวนักศึกษาออกมาให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพเพื่อที่จะนำไปพัฒนาชุมชนหรือสังคมให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น”


กฤษณะ กองแก้ว
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

“สิงห์แสดของเราไม่ได้เป็นเพียงคณะที่เน้นในวิชาเรียน แต่คณะเรายังเปิดกว้างในการแสดงออกในด้านต่างๆ ได้อย่างเสรีภาพและเท่าเทียม อาจารย์ในคณะมีความเป็นกันเอง สิงห์แสดของเราอยู่กันอย่างครอบครัว อบอุ่นทุกครั้งที่ได้อยู่ในครอบครัวนี้”


ธรรพ์ณธร สีทา
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

“รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลฯ เป็นแหล่งเรียนรู้และปลูกฝังค่านิยมและอุดมการณ์ประชาธิปไตยพร้อมทั้งคณะอาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์ นักศึกมีสิทธิ์ในการแสดงออกทุกรูปแบบอาจารย์มีความเข้าใจในตัวนักศึกษาพร้อมให้คำแนะนำดีๆได้ตลอดเวลา รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลฯ ไม่ได้สร้างคนให้เป็นข้าราชการหรือนักการเมือง แต่เราสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเพื่อพวกเขาจะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป”


วิชิตศักดิ์ โสมเกษตรินทร์
ศิษย์เก่าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

“คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลฯ เป็นพื้นให้แสดงออกทางความคิดและมีชุดความรู้ใหม่ๆให้เรียนรู้อยู่เสมอ”

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด