ติดต่องานรับเข้าศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โทรศัพท์ : 045-353948

                  045-353944

                (ในวันและเวลาราชการ)

Facebookคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เพจงานรับเข้าศึกษาคณะ : งานรับเข้าศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

YoutubePolitical Science UBU

Line@pol_ubu

 

 

 

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบโควตา (Quota) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อ : 7/4/2565 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : นายอธิการ ชัยทน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบโควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อ : 5/4/2565 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : นายอธิการ ชัยทน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โควตาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อ : 31/3/2565 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : นายอธิการ ชัยทน

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบโควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อ : 15/2/2565 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : นายอธิการ ชัยทน

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อ : 24/12/2564 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : นายอธิการ ชัยทน

แนวทางการประกอบอาชีพ

เมื่อ : 4/10/2564 หมวดหมู่ : แนวทางการประกอบอาชีพ โดย : นายอธิการ ชัยทน

ติดต่องานรับเข้าศึกษา

เมื่อ : 4/10/2564 หมวดหมู่ : ติดต่องานรับเข้าศึกษา โดย : นายอธิการ ชัยทน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อ : 1/10/2564 หมวดหมู่ : หลักสูตร โดย : นายอธิการ ชัยทน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

เมื่อ : 1/10/2564 หมวดหมู่ : หลักสูตร โดย : นายอธิการ ชัยทน

การสมัครเข้าศึกษา

เมื่อ : 30/9/2564 หมวดหมู่ : การสมัครเข้าศึกษา โดย : นายอธิการ ชัยทน

12