งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

กิจกรรม การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอีสาน

เมื่อ : 24/5/2562 หมวดหมู่ : กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

กิจกรรมการอบรมนักศึกษาหมอลำการเมือง และกิจกรรมฐานความรู้

เมื่อ : 24/5/2562 หมวดหมู่ : กิจกรรมการแสดงหมอลำการเมือง โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล