ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ คณะรัฐศาสตร์

มีปัญหาการใช้งานเข้าใช้ระบบ ติดต่อ : นายวัฒนพล ผิวนวล โทร.5011

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ คณะรัฐศาสตร์

มีปัญหาการใช้งานเรื่องแจ้งซ่อม ติดต่อ : นายสุข ทิมเวียง โทร.5010 หรือ นายวัฒนพล ผิวนวล โทร.5011

                                         

 

 

 

 

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม คณะรัฐศาสตร์

เมื่อ : 1/9/2564 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

แบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียน คณะรัฐศาสตร์

เมื่อ : 1/9/2564 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

การเข้าใช้งาน Account UBU ลิขสิทธิ์ ZOOM

เมื่อ : 1/9/2564 หมวดหมู่ : การเข้าใช้งาน Account UBU ลิขสิทธิ์ ZOOM โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

การใช้งาน ZOOM

เมื่อ : 1/9/2564 หมวดหมู่ : การใช้งาน ZOOM โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

การใช้งาน Microsoft Teams

เมื่อ : 1/9/2564 หมวดหมู่ : การใช้งาน Microsoft Teams โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

การใช้งาน Google Meet

เมื่อ : 1/9/2564 หมวดหมู่ : การใช้งาน Google Meet โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

การใช้งานอุปกรณ์โสตฯ ห้องประชุม

เมื่อ : 1/9/2564 หมวดหมู่ : การใช้งานอุปกรณ์โสตฯ ห้องเรียน และ ห้องประชุม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

การใช้งานอุปกรณ์โสตฯ ห้องเรียน

เมื่อ : 1/9/2564 หมวดหมู่ : การใช้งานอุปกรณ์โสตฯ ห้องเรียน และ ห้องประชุม โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล