ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

แบบเสนอขอรับเงินสมนาคุณผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมที่ได้รับจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือได้นำไปใช้ ประโยชน์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล

เมื่อ : 17/9/2563 หมวดหมู่ : ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ โดย : นางสาวพิมพ์ปพิชญ์ ศรีบุญเรือง

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณผลงานทางวิชาการที่ได้รับจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือได้นำไปใช้ประโยชน์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 17/9/2563 หมวดหมู่ : ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ โดย : นางสาวพิมพ์ปพิชญ์ ศรีบุญเรือง

แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนำเสนอผลงาน

เมื่อ : 17/9/2563 หมวดหมู่ : ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ โดย : นางสาวพิมพ์ปพิชญ์ ศรีบุญเรือง

แบบฟอร์มรับทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ ที่จัดภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

เมื่อ : 16/9/2563 หมวดหมู่ : ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ โดย : นางสาวพิมพ์ปพิชญ์ ศรีบุญเรือง

ขออนุมัติรับทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ ที่จัดภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

เมื่อ : 16/9/2563 หมวดหมู่ : ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ โดย : นางสาวพิมพ์ปพิชญ์ ศรีบุญเรือง

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์

เมื่อ : 16/9/2563 หมวดหมู่ : ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ โดย : นางสาวพิมพ์ปพิชญ์ ศรีบุญเรือง

แบบฟอร์มแบ่งสัดส่วนผลงานทางวิชาการ

เมื่อ : 16/9/2563 หมวดหมู่ : ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ โดย : นางสาวพิมพ์ปพิชญ์ ศรีบุญเรือง

ใบสำคัญรับเงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยพิมพ์ผลงานวิจัย บทความวิชาการ

เมื่อ : 16/9/2563 หมวดหมู่ : ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ โดย : นางสาวพิมพ์ปพิชญ์ ศรีบุญเรือง

แบบเสนอขอรับเงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 16/9/2563 หมวดหมู่ : ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ โดย : นางสาวพิมพ์ปพิชญ์ ศรีบุญเรือง

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 16/9/2563 หมวดหมู่ : ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ โดย : นางสาวพิมพ์ปพิชญ์ ศรีบุญเรือง

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online