ระเบียบ

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการระงับและยกเลิกสัญญาทุนสนับสนุนการทำวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการสร้างงานสร้างสรรค์

เมื่อ : 26/4/2564 หมวดหมู่ : ระเบียบ โดย : นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์

เมื่อ : 26/4/2564 หมวดหมู่ : ระเบียบ โดย : นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการ คณะรัฐศาสตร์

เมื่อ : 26/4/2564 หมวดหมู่ : ระเบียบ โดย : นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณผลงานทางวิชาการที่ได้รับจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรหรือได้นำไปใช้ประโยชน์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล คณะรัฐศาสตร์

เมื่อ : 26/4/2564 หมวดหมู่ : ระเบียบ โดย : นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการสร้างงานสร้างสรรค์ คณะรัฐศาสตร์

เมื่อ : 26/4/2564 หมวดหมู่ : ระเบียบ โดย : นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online