ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมชมงานแสดงบูธเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

เมื่อ : 9/12/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายฤทธิเดช กาเผือก

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน

เมื่อ : 25/9/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นางสาวพิมพ์ปพิชญ์ ศรีบุญเรือง

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการอบรมระยะสั้น (หารายได้) ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 18/9/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นางสาวพิมพ์ปพิชญ์ ศรีบุญเรือง

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับการประเมินรับรองความเป็นนวัตกรรม

เมื่อ : 13/8/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นางสาวพิมพ์ปพิชญ์ ศรีบุญเรือง

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ "การสาธารณสุขไทยในยุคการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019"

เมื่อ : 15/7/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนานักวิจัย

เมื่อ : 2/6/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นางสาวพิมพ์ปพิชญ์ ศรีบุญเรือง

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online