ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อ : 8/8/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย : นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) และ NIDA Case Research Journal

เมื่อ : 6/7/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย : นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย The Korea Foundation

เมื่อ : 30/6/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย : นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดการรับสมัครผลงานทางวิชาการและเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

เมื่อ : 28/6/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย : นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดการรับสมัครผลงานทางวิชาการและเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

เมื่อ : 28/6/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย : นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565" Thailand Research Expo 2022

เมื่อ : 23/6/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย : นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565" Thailand Research Expo 2022

เมื่อ : 23/6/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย : นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์

ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 1st Conference on Innovation, Management, Education, and Technology (ICIMET) 2022”

เมื่อ : 20/6/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย : นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์

ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเพื่อร่วมปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตำบลต่าง ๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อ : 17/6/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย : นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์

แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อ : 14/6/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย : นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์

12345678910...