ระเบียบ

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุมกก.คณะ 2537

เมื่อ : 9/9/2563 หมวดหมู่ : ระเบียบ โดย : นางสาวนงลักษณ์ มีสุข

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณสมบัติ การได้มาซึ่งกก.ประจำคณะ ประเภทคณาจารย์

เมื่อ : 9/9/2563 หมวดหมู่ : ระเบียบ โดย : นางสาวนงลักษณ์ มีสุข

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

เมื่อ : 9/9/2563 หมวดหมู่ : ระเบียบ โดย : นางสาวนงลักษณ์ มีสุข

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

เมื่อ : 9/9/2563 หมวดหมู่ : ระเบียบ โดย : นางสาวนงลักษณ์ มีสุข

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย เบี้ยประชุม พ.ศ.2559

เมื่อ : 9/9/2563 หมวดหมู่ : ระเบียบ โดย : นางสาวนงลักษณ์ มีสุข

พระราชกฤษฎีกา ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526

เมื่อ : 9/9/2563 หมวดหมู่ : ระเบียบ โดย : นางสาวนงลักษณ์ มีสุข

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

เมื่อ : 9/9/2563 หมวดหมู่ : ระเบียบ โดย : นางสาวนงลักษณ์ มีสุข

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

เมื่อ : 9/9/2563 หมวดหมู่ : ระเบียบ โดย : นางสาวนงลักษณ์ มีสุข

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online