งานบุคคล

คำสั่งคณะรัฐศาสตร์

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

เมื่อ : 13/5/2563 หมวดหมู่ : คำสั่งคณะรัฐศาสตร์ โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล