ข่าวการศึกษา

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ประเภทของรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มี 4 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ 2. ด้านผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน 3. ด้านผลงานดีเด่น 4. ด้านบริหาร ส่งผลงานและการประกาศผลการคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม

เมื่อ : 13/7/2564 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่ต้องการขอรับคำปรึกษา ปัญหาต่างๆ หรือข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา อาทิเช่น การใช้ชีวิตประจำวัน ปัญหาการเรียน ทุนการศึกษา หรือข้อสังสัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านงานพัฒนานักศึกษา โดยนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับคำปรึกษา ส่วนงานพัฒนานักศึกษา คณะรัฐศาสตร์

เมื่อ : 7/1/2564 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ประชาสัมพันธ์ มหกรรมจัดหางานของริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 - 18.30 น. ณ บีซีซีออล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

เมื่อ : 14/10/2563 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของแต่ละหลักสูตร ตอบแบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการทำงานและการศึกษาต่อของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อ : 14/10/2563 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อ : 1/10/2563 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 ภายในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

เมื่อ : 27/8/2563 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

งานสวัสดิการนักศึกษา เปิดรับสมัครทุนอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ไม่เกิน 13 กรกฎาคม 2563 นี้

เมื่อ : 30/6/2563 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

งานสวัสดิการนักศึกษา เปิดรับสมัครทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน (Covid - 19) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ไม่เกิน 13 กรกฎาคม 2563 ---งานพัฒนานักศึกษา---

เมื่อ : 30/6/2563 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2023 Mudah Menang

  1. ceme online
  2. slot online
  3. slot online
  4. slot online
  5. slot online
  6. slot online
  7. ceme online
  8. poker online