งานพัฒนานักศึกษา (Student Development Faculty of Political Science)


 

                              

                                                                เว็บไซต์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

                       

                        


                                       

 

                                  

 

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อ : 9/7/2563 หมวดหมู่ : แบบฟอร์มทุนการศึกษา โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อ : 9/7/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

งานสวัสดิการนักศึกษา เปิดรับสมัครทุนอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ไม่เกิน 13 กรกฎาคม 2563 นี้

เมื่อ : 30/6/2563 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

งานสวัสดิการนักศึกษา เปิดรับสมัครทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน (Covid - 19) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ไม่เกิน 13 กรกฎาคม 2563 ---งานพัฒนานักศึกษา---

เมื่อ : 30/6/2563 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

แนวปฏิบัติการใช้สนามกีฬากลางและลู่ยางสังเคราะห์ และแนวปฏิบัติในการใช้สระว่ายน้ำยอดเศรณี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 21/5/2563 หมวดหมู่ : ข่าวนักศึกษา โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ขอสำรวจข้อมูลด้านมาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อ : 21/5/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ประชาสัมพันธ์ ด่วน!

เมื่อ : 1/5/2563 หมวดหมู่ : ข่าวนักศึกษา โดย : นายไชยพงศ์ สมดี

ประกาศ เรื่องการยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินลักษณะที่ 1 ด่วนที่สุด

เมื่อ : 1/5/2563 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม กยศ โดย : นายไชยพงศ์ สมดี

แบบฟอร์มการขอกู้ยืมเงินลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

เมื่อ : 21/4/2563 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม กยศ โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

แบบฟอร์มคำร้องระบบสวัสดิการนักศึกษา

เมื่อ : 20/4/2563 หมวดหมู่ : แบบฟอร์มคำร้องระบบสวัสดิการนักศึกษา โดย : นายไชยพงศ์ สมดี

12