งานพัฒนานักศึกษา (Student Development Faculty of Political Science)

 

                              

                                                     

                                             

                                                                             เว็บไซต์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

 

 

 

การขอใช้อาคารกิจกรรมนักศึกษาและอาคาร/สนามกีฬา

 แบบฟอร์มการขอใช้อาคารและสถานกีฬา

 แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก (ห้องฟิตเนส)

 แบบฟอร์มใบยืมวัสดุ/อุปกรณ์งานกีฬา

 รายการอุปกรณ์กีฬา

 

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ประชาสัมพันธ์ มหกรรมจัดหางานของริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 - 18.30 น. ณ บีซีซีออล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

เมื่อ : 14/10/2563 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของแต่ละหลักสูตร ตอบแบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการทำงานและการศึกษาต่อของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อ : 14/10/2563 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อ : 1/10/2563 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อ : 18/9/2563 หมวดหมู่ : แบบฟอร์มทุนการศึกษา โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมกล่าวสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.

เมื่อ : 27/8/2563 หมวดหมู่ : ข่าวนักศึกษา โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 ภายในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

เมื่อ : 27/8/2563 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อ : 9/7/2563 หมวดหมู่ : แบบฟอร์มทุนการศึกษา โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อ : 9/7/2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

งานสวัสดิการนักศึกษา เปิดรับสมัครทุนอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ไม่เกิน 13 กรกฎาคม 2563 นี้

เมื่อ : 30/6/2563 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

งานสวัสดิการนักศึกษา เปิดรับสมัครทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน (Covid - 19) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ไม่เกิน 13 กรกฎาคม 2563 ---งานพัฒนานักศึกษา---

เมื่อ : 30/6/2563 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : นายวัฒนพล ผิวนวล

12